Závodník  | Pořadatel  | Novinář  | Sponzor
HOME
DATABÁZE ZÁVODŮ
ČLÁNKY
DOWNLOAD
NÁPOVĚDA
KONTAKTY
II.ročník mezinárodních rybářských závodů “Středoevropský pohár kaprařů 2005”
II. ročník mezinárodního závodu v lovu kaprovitých ryb, lov 90 hod. NON -STOP, povoleno zavážení, označení bojemi, echolot atd.
Termín závodu
Začátek: 02.05.2005
Konec: 06.05.2005
Časový harmonogram
1.5. neděle
od 10:00 příjezd závodníků
15:00 – 18:00  registrace v sekretariátu poháru
19:00 – 22:00 party pro účastníky závodu, nocleh ve stanech v kempu

2.5. pondělí
7:00 – 8:30 poslední možnost registrace
9:30 oficiální zahájení závodu, losování 11:30 odjezd na stanoviště, příprava na závod (budování tábora, příprava náčiní)
13:00 začátek sondování dna a vnadění
15:00 zahájení lovu

3.5. úterý čas lovu
4.5. středa čas lovu
5.5. čtvrtek čas lovu

6.5. pátek
9:00konec závodu, stáhnutí prutů, složení tábora, úklid stanoviště, odjezd od vody
15:00 vyhlášení výsledků, udílení cen, ukončení závodu
Místo konání akce
Město: Hlučín u Ostravy
Kraj: Moravskoslezký
Popis cesty: Podrobný popis cesty na: www.cecc.wz.cz
Význam a kategorie závodu
Význam závodu: Prestižní
Kategorie: Pohár
Poznámka k závodu: Závod s velkou mezinárodní účastí!
Charakteristika závodní trati
Typ Revíru: Přehrada s rozlohou: 0 ha vodní plochy

Typ proudu:

Stojatá
Mezery mezi závodníky: Více jak 10 metrů
Prostor pro nahazování: možnost zavážení nástrah max cca 200m
Typ břehu: Rovný břeh
Umístění bivaků u břehu a na místě lovu na všech stanovištích je bezproblémový přístup k vodě.
Přítomnost ryb a popis trati: Všechny druhy ryb
Účast a startovné
Kadeti do 15 let: NE startovné: 0
Junioři od 15 do 20 let: NE startovné: 0
Dospělí od 20 let: NE startovné: 0
Senioři: NE startovné: 0 minimální věk 0
Družstva z 2 závodníků ANO startovné: 300 za družstvo
Způsob přihlášení do závodu: Startovné 300 EU. Přihlášky družstev (2 závodníci + asistent) zaslat na adresu pořadatele a po uhrazení poplatku bude zařazen do soupisu závodníků. další info na www.cecc.wz.cz
Závodní řád
Povolené způsoby rybolovu
Plavaná: NE
Feeder: NE
Položená: ANO
Přívlač: NE
Muškaření: NE
Doplňující pravidla je způsobu rybolovu a nářadí: Řád závodu

1. Budování stanů na břehu jezera je povoleno pouze závodníkům a jejich asistentům.
2. Zákaz pomoci třetích osob vyjma asistenta (ten dle řádu asistenta)

3. Každý závodník i asistent bude po celou dobu označen identifikační kartou.

4. Každé družstvo je povinno umístit stany a sestavy nejdále tři metry od ceule označující stanoviště, popřípadě dle dohody se sektorovým rozhodčím. Hranice stanoviště je označena kolíkem, který je umístěn v polovině vzdálenosti od sousedního stanoviště. Všechna nedorozumění musí být ihned ohlášena rozhodčímu sektoru, který má za povinnost připomínky ihned řešit. V případě nerespektování rozhodčích může být družstvo po třech napomenutích vyloučeno ze závodu.

5. Sondování dna a vnadění lze provádět ze břehu i z lodi. Možno pouívat praku, kobry nebo krmicích raket. Lodi lze používat i k vyvážce a to v době od 5h do 20h.

6. Loviště lze označovat markery nebo bójemi v libovolném počtu, maximálně však 200m od břehu.V případě, že je loviště užší a loví se z obou stran je hranicí pro umístění bojí pomyslný střed jezera. Tyto musí být po skončení závodu odstraněny.

7. Každé družstvo loví na čtyři pruty, každý závodník na dva. Po celou dobu závodu musí zůstat na stanovišti minimálně jeden závodník. Pokud budou chtít opustit stanoviště oba závodníci, musí stáhnout všechny pruty. V případě rezignace jednoho ze závodníků může druhý lovit pouze na dva pruty.
8. Jediný povolený způsob lovu je položená. Lov na plavanou nebo federovými pruty (popř. technikou) není povolen.

9. Po celou dobu závodu je zakázáno používat živých nástrah a návnad (žížaly, masové červy atd.)

10. Rybolov je povolen pouze na návazec opatřený jedním háčkem.

11. Vstupovat do vody je povoleno pouze do výše pasu a to pouze při podebírání ryb. Zdolávání ryb je povoleno pouze ze břehu. Podebírat ryby lze pouze co největším podběrákem. Ryba po podebrání musí být umístěna na odháčkovací matraci. Závodníci se zavazují, že s ulovenými rybami budou zacházet co nejšetrněji, aby nedošlo k poškozování ryb. Poškozené ryby nebudou započteny. Do příchodu rozhodčího musí být ryby přechovávány v kaprových vacích. Vak je součástí výbavy každého rybáře.

12. Rybář zdolávající rybu se nesmí vzdálit více jak deset metrů vpravo nebo vlevo od cedule označující střed stanoviště. Pokud ryba vjede na sousední stanoviště a dotkne se sestavy sousedního družstva, může toto podat protest, ale nemusí. V případě podání protestu při vážení se ryba nebude počítat. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

13. Pouze závodníci mohou zdolávat a podebírat ryby. Ryby budou váženy průběžně během celého závodu dle harmonogramu rozhodčích. V případě velkého množství ulovené ryby se kontaktuje rozhodčí. Ten rybu zváží, zdokumentuje a zapíše do úlovkové listiny. Společně se závodníkem, který rybu ulovil a jedním ze členů sousedního družstva toto stvrdí podpisem. Po tomto musí být ryba ihned za dohledu rozhodčího puštěna. Ryby musí být fotografovány ihned po ulovení a to i v noci.

14. Lovec první ryby je vyhlášen na základě zjištěného času vylovení, který potvrdí sousedící družstvo svým podpisem do úlovkové listiny a na tohoto se nevztahuje váhové omezení ( min 2 kg).

15. Ryby zaseknuté před závěrečným signálem musí být zdolány do patnácti minut po skončení závodu, jinak nebudou uznány.

16. Započteny budou tyto ryby: kapr, amur, tolstolobik o váze převyšující 2 kg včetně. Všechny ulovené ryby budou vráceny vodě.

17. Organizátor má právo v případě podezření na podvod prohlédnout automobil a stan podezřelého závodníka. Závodník usvědčen z podvodu bude ihned ze závodu vyloučen.

18. Při konečné klasifikaci se bude počítat součet váhy všech ulovených ryb v době závodu. Při rovnosti vah rozhoduje větší počet ulovených ryb, následně nejtěžší ulovená ryba. Pokud žádné družstvo v sektoru neuloví rybu, budou ceny za sektor losovány. V případě, že budou klasifikovány méně než tři družstva, hlavní ceny budou přiznány pouze družstvům, která ulovila rybu.

19. V případě špatných podmínek (povodeň, vichry atd.) si organizátor vymiňuje právo na přerušení nebo předčasné ukončení závodu. V takovémto případě bude započítáno pořadí, které bylo v momentě ukončení závodu.
20. Zákaz rozdělávání ohňů.

21. V době závodu je absolutní zákaz používání automobilů.

22. Organizátor neručí za majetek účastníků závodu.

23. Všichni účastníci se zúčastňují tohoto závodu na své vlastní nebezpečí, zejména při vstupu na vodní plochu, což stvrdí svým podpisem při registraci.

24. Každý závodník po skončení závodu uklidí své stanoviště a převeze smetí na sběrné místo.
25. Případné protesty proti výsledkové listině je možno podat max. 1 hod od vyhlášení výsledků. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. ybáře nesmí být nahozeny
Vnadění - krmení
Povolené způsoby krmení: Krmeni je povoleno až po zahájení závodu
Po celou dobu závodu je zakázáno používat živých nástrah a návnad (žížaly, masové červy atd.)
Množství krmení: Na celý závod je povoleno maximálně: 0  litrů v namíchaném stavu
0 litrů patentek
0 litrů červů
0 litrů ostatní živé návnady
Zakázané způsoby krmení: Po celou dobu závodu je zakázáno používat živých nástrah a návnad (žížaly, masové červy atd.)
Nástrahy
Povolené nástrahy: Jakékoliv nástrahy a návnady které nejsou v rozporu s řádem závodu
Zakázané nástrahy: Není dovoleno nastražení živé rybičky
Hodnocení, losování míst a ceny
Hodnocení, bodování a evidence úlovků v průběhu závodů: Každý účastník může být oceněn pouze v jedné kategorii.

Například družstvo na druhém místě nemůže dostat cenu za sektor. Jedinou výjimkou je lovec nejtěžšího a prvního kapra. Ten může být oceněn i v jiné kategorii. Pokud žádné družstvo v sektoru neuloví rybu, budou ceny za sektor losovány. V případě, že budou klasifikovány méně než tři družstva, hlavní ceny budou přiznány pouze družstvům, která ulovila rybu.

1.Ryby zaseknuté před závěrečným signálem musí být zdolány do patnácti minut po skončení závodu, jinak nebudou uznány.

2.Započteny budou tyto ryby: kapr, amur, tolstolobik o váze převyšující 2 kg včetně. Všechny ulovené ryby budou vráceny vodě. Při konečné klasifikaci se bude počítat součet váhy všech ulovených ryb v době závodu. Při rovnosti vah rozhoduje větší počet ulovených ryb, následně nejtěžší ulovená ryba. Pokud žádné družstvo v sektoru neuloví rybu, budou ceny za sektor losovány. V případě, že budou klasifikovány méně než tři družstva, hlavní ceny budou přiznány pouze družstvům, která ulovila rybu.
Způsob losování závodních míst: Každý startující se zúčastní losování stanovišť. Aby losování proběhlo regulérně, losovat se bude ve dvou kolech. V prvním kole jeden z pořadatelů vylosuje číslo družstva. Následně kapitán družstva vylosuje stanoviště. Čísla družstev i čísla stanovišť budou uzavřeny v plastových kontejnerech.
Ceny pro vítěze: 1. cena 6.000 EUR v hotovosti

2. cena 3.000 EUR v hotovosti

3. cena 1.500 EUR v hotovosti

Závod je rozdělen do čtyř sektorů, kde každý sektor má 1.- 3. Cenu

cena za největšího kapra - 600 EUR v hotovosti plus mnoho sponzorských darů
Podmínky pořadatele
Povinné vybavení: dle řádu závodu
Sdělení pořadatele: Závodníci berou na vědomí, že se účastní rybářských závodů na vlastní nebezpečí. V případě protestu musí protestující složit u ředitele závodu kauci ve výši 1.000,- Kč, která bude vráce pouze v případě uznání protestu.
Zajištění ubytování a strava
Občerstvení: Dále bude do konce měsíce března upřesněn jídelní lístek (obědy a večeře) na dobu konání závodu, který bude následně rozeslán všem přihlášeným účastníkům pro jejich případnou volbu výběru a objednání jídel. Cena jídel bude stanovena včetně rozvozu v termoobalech na stanoviště do konce března. U hlavího stanu bude po celou dobu závodi možnost občerstvení ( Budějovický Budvar) a dále v kempu je možnost teplé vody a sprchování.
Ubytování: Ubytování - vlastní stany a při zahájení v neděli je možno pronajmout chatky v kempu.
Pořádající organizace
Název pořadatele: H. a S. Corporation s.r.o.
Adresa: Říční 974/4 739 32 VRATIMOV www.cecc.wz.cz 596 789 525
Ředitel závodu: Horka Petr, Kořený Jaroslav, Žvaková Kateřina
Technický ředitel: Rostislav Číž
Hlavní rozhodčí:  
Přihlášky závodníků:  
Doplňující informace o pořadateli: Organizátorem poháru je H. a S. Corporation s.r.o., která má rozhodující hlas ve všech případech týkajících se závodu.

Organizátor může kdykoliv závod přerušit nebo ukončit nebo změnit řád, aby byli ochráněni všichni účastníci závodu.

O všech změnách musí být informováni závodníci před zahájením závodu.

Účastníci poháru se zavazují dodržovat pravidla poháru.

O odstoupení ze závodu musí závodníci informovat organizátora a to nejpozději do konce března, jinak jim nebude vráceno startovné.e případné další informace o pořadateli
Přidat komentář | Počet komentářů: 0

 

 

Kalendář
«  Prosinec »
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
dnešekdnešek+akceakce
článekčlánek+akce

 
Registrace
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

 
Horké aktuality

09.08.2017: Volna mista na Tampli - už nejsou
Kdo nezaváhal... :)

15.03.2016: Posun zahajeni zavodu Markovice
Pozor! Doslo k posunuti zacatku zavodu o jednu hodinu - zacina se jiz v 7:00!

21.02.2016: Změna termínu Markovic na 19.3.!
Vzhledem k termínu letošních Velikonoc byl termín konání Markovic 2016 posunut o týden dřív na 19.3. Vše ostatní zůstává bez změn.


NOVĚ vložené závody
Seznam 10-ti nových akcí přidaných do databáze
Zcela nahoře máte vždy akci, kterou někdo z pořadatelů vložit jako úplně poslední
Rybářské závody Podhájí
O pohár řeky Orlice 2018 - děti
O pohár řeky Orlice 2018 - dospělí
Rybářské závody Ptenín - rybník u zámku
Božická kaprařská Padesátka 2018
Božický kaprařský maraton 50 hod. červen 2018
Božický kaprařský maraton 50 hod duben 2018
Rybářské závody Počátky 2018
VIII.Memoriál Jaroslava Blechy
24hodinové rybářské závody „STRHÁNKA 2018“ Dolní Bukovsko - 9. ročník

Přístupy
Celkem11450631
Prosinec3241
Dnes121

Informace
www.rybarskezavody.unas.cz
Copyright 2004-2009 Knechtik & George

Pro sledování návštěvnosti využíváme služeb serveru:

NAVRCHOLU.cz

Rodiny ubytováníChata rybníkStrmilovZarybněnostPenziony Jižní ČechyLevné ubytováníChata Česká KanadaKomorníkPenzionyRekreace chataUbytování KomorníkUbytování Česká KanadaChaty

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS