Závodník  | Pořadatel  | Novinář  | Sponzor
HOME
DATABÁZE ZÁVODŮ
ČLÁNKY
DOWNLOAD
NÁPOVĚDA
KONTAKTY
Čudl CUP
Závod je započítáván do nultého ročníku poháru.

1. CENA - 7.000,- Kč
2. CENA - 3.000,- Kč
3. CENA - 1.500,- Kč

Další ceny:• ceny pro prvních 20 umístěných• nejvíce ulovených ryb• nejmladší účastník• nejstarší účastník• největší ulovená ryba
Termín závodu
Začátek: 25.06.2005
Konec: 25.06.2005
Časový harmonogram
Časový harmonogram:
06:00 - 07:00 Sraz a zápis
07:00 Nástup
07:00 - 07:30 Losování
07:30 - 07:55 Příprava (1. signál - vstup do sektoru)
07:55 - 08:00 Zákl. krmení (2. signál - hrubé krmení)
08:00 - 10:00 1. poločas závodu (3. signál - start 1. poločasu) (4. signál - konec 1. poločasu)
10:00 - 10:30 Pauza
10:30 - 10:55 Rotace a příprava (5. signál - vstup do sektoru)
10:55 - 11:00 Zákl. krmení (6. signál - hrubé krmení)
11:00 - 13:00 2. závod (7. signál - start 2. poločasu) (8. signál - konec 2. poločasu)
13:00 - 14:00 Pauza
14:00 Vyhodnocení

Párty pro účastníky, sponzory a pořadatele závodu - 15,00 (volná zábava,grilování,ochutnávka vín atd.)


Hodinový párty závod Kdo z koho? - 16,00 ( startovné 100,- Kč, právo účastnit se má každý kdo se účastnil hlavního závodu ať závodník či pořadatel) (Z vybraného startovného a startovného propadlého pro neúčast nebo pozdní příchod z hlavního závodu budou hrazeny v plné výši finanční odměny pro první tři umístěné závodníky a to následujícím způsobem: 1. místo 60% 2. místo 30% 3. místo 10%. Pro tento závod platí stejné propozice,vylosuje se pouze pořadí volného výběru sektoru.)

Pravděpodobné ukončení akce - 20,00

Časový harmonogram může být podle potřeby upraven.
Místo konání akce
Město: Losiná u Plzně
Kraj: Plzeňský
Popis cesty: V Losiné u Plzně na závodním úseku viz mapka dojezdu a časový harmonogram
Význam a kategorie závodu
Význam závodu: Rekreační
Kategorie: Významné
Poznámka k závodu:  
Charakteristika závodní trati
Typ Revíru: Rybník s rozlohou: 0 ha vodní plochy

Typ proudu:

Stojatá
Mezery mezi závodníky: 2 metry
Prostor pro nahazování: Závodní úsek: Délka závod. úseku je pro max. 100 závodníků.
Typ břehu: Rovný břeh
 
Přítomnost ryb a popis trati: Výskyt ryb: kapr, cejn, amur, siven, pstruh duhový, plotice, karas, lín, perlín, slunka a jiné.
Účast a startovné
Kadeti do 15 let: ANO startovné: 200
Junioři od 15 do 20 let: ANO startovné: 200
Dospělí od 20 let: ANO startovné: 400
Senioři: ANO startovné: 200 minimální věk 60
Družstva z 2 závodníků NE startovné: 0 za družstvo
Způsob přihlášení do závodu: Účastnit se může každý kdo není registrovaným závodníkem LRU ČR a nesoutěží v 1. a 2. lize. Není nutný rybářský lístek ani členství v ČRS. Ostatní podmínky uvedeny v níže uvedených propozicích závodu

Oprávnění k rybolovu: Uhrazení startovného. Hromadná povolenka.

Startovné: 400,- Kč / 1 osoba. Junioři,senioři a tělesně postižení hradí 200,- Kč / 1 osoba. Bude použito na hrazení výloh pořadatele a na část cen.

Upozornění: Přihlášky budou zařazovány podle data zaplacení startovného - pokud se přihlásí více závodníků než je limit závodní trati, bude těmto „nadlimitním“ vráceno startovné.V případě jelikož je závod i pohár určen široké veřejnosti nesmí zde startovat registrovaní závodníci 1. a 2. ligy LRU v ČR.

Přihlášky se přijímají do 24. 6.2005 do 20,00 hod a jsou platné až po zaplacení startovného osobně pověřeným osobám pořadatele, nebo složenkou (platí jako přihláška) na adresu:

p. ALEXANDR KELLER
Nový Dvůr 36,
pošta Horšovský Týn
346 01.

Po určeném datu nebudou přihlášky akceptovány. Po termínu výše uvedeném lze v případě volných míst zajistit rezervaci telefonicky a nebo zakoupit startovné při prezentaci závodu(pouze pokud budou ještě k dispozici volná místa nebo se někdo z přihlášených nedostaví). Na přihlášce (složence) uveďte jméno, adresu, datum narození, svou MO, telefon. kontakt .
Závodní řád
Povolené způsoby rybolovu
Plavaná: ANO
Feeder: ANO
Položená: ANO
Přívlač: NE
Muškaření: NE
Doplňující pravidla je způsobu rybolovu a nářadí: Povolené nářadí: Definice povolené udice – při závodě je povolen lov na rybářské pruty opatřené očky, osazené libovolným navijákem s vlascem či s pletenou šňůrou dále biče a děličky bez omezení délky.

Závodník může lovit na jeden prut - každý prut může být osazen maxim. jedním návazcem s jednoháčkem (další pruty může mít připraveny k lovu a jejich počet není omezen).

Nejsou povolena jakákoliv elektronické signální zařízení upevněná na vlasci i mimo něj - k avizování záběru slouží pouze standartně používaná čihátka,splávky nebo jemná špička prutu.

Prut musí být při vlastním lovu uložen minimálně v jedné vidličce nebo držáku.


Návnady, nástrahy, bodování a organizace závodu podle regulí CIPS – plavaná, položená, feeder s některými změnami a omezeními.
Vnadění - krmení
Povolené způsoby krmení: Krmení je povoleno 5 minut před zahájením závodu
Návnady: Na jedno kolo je povoleno maxim. 7,5 litrů vlhké směsi z „neživých“ složek (vnadící směsi, hlína…) a 1,5 litr živé složky.

Množství krmení bude před závodem kontrolováno.

Krmit lze při základním krmení koulemi o maxim. velikosti tenis. míčku, při vlastním závodě se dokrmuje maximálně koulemi vytvořenými z takového množství krmné směsi, která se vejde sevřené dlaně jedné ruky. Krmení nesmí být vhazováno do vody v nerozpustném obalu.

Krmit lze pouze ve svém sektoru.

Množství krmení: Na celý závod je povoleno maximálně: 7  litrů v namíchaném stavu
1 litrů patentek
1 litrů červů
1 litrů ostatní živé návnady
Zakázané způsoby krmení:  
Nástrahy
Povolené nástrahy: Nástrahy: Za nástrahu lze použít vše povolené řádem CIPS mimo ryb a jejich částí. Nástrahy se započítávají do 1,5 l živé složky.
Zakázané nástrahy:  
Hodnocení, losování míst a ceny
Hodnocení, bodování a evidence úlovků v průběhu závodů: Bodování: Všechny ulovené ryby

– vážením (1gram-1 bod). Jednotlivci - bude vyhodnocen celkový úlovek každého závodníka

- součet vah z obou kol a vítězí závodník s nejtěžším celkovým úlovkem. Jsou bodovány jen ty ryby, které závodník uloví a zdolá ve svém sektoru.

Pokud bude ryba ulovena ve vedlejším sektoru, nebude bodována a okamžitě po vylovení se pustí zpět na svobodu.
Způsob losování závodních míst:  
Ceny pro vítěze: Ceny: Jednotlivci - první tři získají finanční částku nebo poukaz ve stejné hodnotě na nákup zboží u jednotlivých sponzorů závodu.

Závod je započítáván do nultého ročníku Poháru Čudl Cup a to následujícím způsobem - bodováno prvních deset míst 1. místo - 10 bodů ,2. místo - 9 bodů atd. až po 10. místo - 1 bod.

Do konce roku proběhne minimálně deset obdobných závodů a veškeré získané body za jednotlivá umístění budou sečteny a vyhodnoceny.

Vítěz získává putovní pohár a finanční cenu (minimálně 10.000,- Kč,horní hranice neurčena) budou hodnocena i druhá dvě umístění.
Podmínky pořadatele
Povinné vybavení: Minimální nutné vybavení: jeden prut, jeden podběrák (nejlépe na dlouhé rukojeti ), vyprošťovač háčků
Sdělení pořadatele: Délka závodu a sektory: Závod bude dvoukolový, každé kolo po dvou hodinách, sektory budou dlouhé minimálně 2 metry (sektor je část břehu v šíři cca 2-3 metry a ve vytyčené délce ohraničené značkami a pruh vody ohraničený myšlenými kolmicemi od těchto značek na druhý břeh). Veškerá činnost závodníka je možná pouze v jeho sektoru.

Rotace závodníků: Závodní úsek bude rozdělen na dvě poloviny a jednotlivý závodník bude lovit každé kolo v jiné polovině (podle svého vylosovaného čísla). Při losování se nebere ohled na tým.

Zacházení s rybou: Rybu je nutno vylovovat a zacházet s ní šetrně. Na rybu je možno sahat jen mokrou rukou.

Všechny ulovené ryby budou po zvážení vráceny zpět do vody.

Pomoc při závodě: Závodník může přijmou pomoc pouze v přípravném čase, avšak do svého sektoru může vstupovat pouze on. Během vlastního závodu nesmí přijmout jakoukoliv cizí pomoc a nesmí do svého sektoru přinášet žádné pomůcky k rybaření včetně krmení a nástrah. Pokud je závodník invalidní nebo spadá do věkové kategorie do 15-ti let věku může používat předem dohodnutou pomoc.

Diskvalifikace: Pokus o podvod a podvod; nedodržení nařízení daných propozicemi a upřesnění daných při nástupu; napadení (i verbální) účastníka závodu, tedy závodníka či činovníka.

Protesty: Závodník může podat proti průběhu závodu protest během závodu nejbližšímu rozhodčímu a pokud nebyla zjedná na náprava, tak po závodě podává protest proti průběhu závodu k rukám pořadatele po složení kauce 500 Kč. V případě neuznání protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Účast v závodech je na vlastní nebezpečí a každý účastník nese za své konání svou plnou odpovědnost. Za žáka odpovídá zákonný zástupce či jím pověřená osoba.
Zajištění ubytování a strava
Občerstvení:  
Ubytování:  
Pořádající organizace
Název pořadatele: Alexandr Keller
Adresa:  
Ředitel závodu: bude určeno pořadatelem
Technický ředitel: bude určeno pořadatelem
Hlavní rozhodčí: Bude určena před závodem z činovníků pořadatele a ostatních závodníků.
Přihlášky závodníků:  
Doplňující informace o pořadateli: Garant: Rybářské sdružení Losiná

Dohled: RS

Veškeré informace o závodě,propozicích a pověřených osobách ve Vašem regionu obdržíte na tel. čísle: 608 03 03 74 a e-mailu: rybarskyasistent@seznam.cz.
Přidat komentář | Počet komentářů: 0

 

 

Kalendář
«  Prosinec »
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
dnešekdnešek+akceakce
článekčlánek+akce

 
Registrace
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

 
Horké aktuality

09.08.2017: Volna mista na Tampli - už nejsou
Kdo nezaváhal... :)

15.03.2016: Posun zahajeni zavodu Markovice
Pozor! Doslo k posunuti zacatku zavodu o jednu hodinu - zacina se jiz v 7:00!

21.02.2016: Změna termínu Markovic na 19.3.!
Vzhledem k termínu letošních Velikonoc byl termín konání Markovic 2016 posunut o týden dřív na 19.3. Vše ostatní zůstává bez změn.


NOVĚ vložené závody
Seznam 10-ti nových akcí přidaných do databáze
Zcela nahoře máte vždy akci, kterou někdo z pořadatelů vložit jako úplně poslední
Rybářské závody Podhájí
O pohár řeky Orlice 2018 - děti
O pohár řeky Orlice 2018 - dospělí
Rybářské závody Ptenín - rybník u zámku
Božická kaprařská Padesátka 2018
Božický kaprařský maraton 50 hod. červen 2018
Božický kaprařský maraton 50 hod duben 2018
Rybářské závody Počátky 2018
VIII.Memoriál Jaroslava Blechy
24hodinové rybářské závody „STRHÁNKA 2018“ Dolní Bukovsko - 9. ročník

Přístupy
Celkem11451383
Prosinec3993
Dnes61

Informace
www.rybarskezavody.unas.cz
Copyright 2004-2009 Knechtik & George

Pro sledování návštěvnosti využíváme služeb serveru:

NAVRCHOLU.cz

Rodiny ubytováníChata rybníkStrmilovZarybněnostPenziony Jižní ČechyLevné ubytováníChata Česká KanadaKomorníkPenzionyRekreace chataUbytování KomorníkUbytování Česká KanadaChaty

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS