Závodník  | Pořadatel  | Novinář  | Sponzor
HOME
DATABÁZE ZÁVODŮ
ČLÁNKY
DOWNLOAD
NÁPOVĚDA
KONTAKTY
II. Grand Prix ČECH 2005 v LRU (1.kolo)– feeder dvoučlenných týmů
Takže to uběhlo a zase začínají závody. Celkově je jich letos až moc. Každý si bude moci vybrat. Pokud si vyberete závody naše, tak většinou už víte, co vás čeká. Myslím, že opět pohodové chytání s jasnými propozicemi – tyto jsou koncipovány tak, aby člověk v pohodě závodil a nemusel se stresovat tím, že by třeba někdo podváděl. Jak již bylo řečeno u Přeboru Čech, je proto i zde povoleno takové množství krmení, aby již nebylo pro rybu rozhodující, jestli někdo nahází víc třeba o pět litrů – byl jsem loni na jedněch závodech s povolenými třemi litry, ale někteří prokrmili mnohem víc. Nikomu toto nestojí za protest, ale po závodě se o tom a o těch mluví s celkem pochopitelným „smutkem“. Něco takového na našich závodech zkrátka nechci. S GP začínáme v květnu na Vltavě 4, kde se domluvíme o vhodnosti dalších termínů a zvolených vod a protože tuto vodu už mnozí důvěrně znají, tak předpokládám velké míchání výsledků oproti loňským.
Termín závodu
Začátek: 11.06.2005
Konec: 11.06.2005
Časový harmonogram
06:45 - 07:55 Sraz a zápis
07:55 - 08:00 Nástup
08:00 - 08:15 Losování
08:15 - 08:30 Rozchod
08:30 - 09:25 Příprava

09:25 - 09:30 Zákl. krmení
09:30 - 12:30 1.závod
12:30 - 13:00 Vážení
13:00 - 13:15 Přechod
13:15 - 14:10 Příprava

14:10 - 14:15 Zákl. krmení
14:15 - 17:15 2. závod
17:15 - 17:45 Vážení
18:15 - 18:45 Vyhodnocení

Časový harmonogram může být podle potřeby upraven.
Místo konání akce
Město: Klecánky
Kraj: Středočeský
Popis cesty: Vltava 4, pravý břeh, cca 1000m nad jezem v Klecánkách od začátku spodní tůně - proti vodě v délce podle počtu přihlášených. Příjezd přes obec Klecany u Prahy. Na většinu sektorů lze automobilem zajet a zaparkovat – je nutno parkovat tak, aby zůstala cesta průjezdná. Závodní úsek bude v době závodu uzavřen pro nestartující rybáře.
Význam a kategorie závodu
Význam závodu: Prestižní
Kategorie: Grand Prix
Poznámka k závodu:  
Charakteristika závodní trati
Typ Revíru: Řeka s rozlohou: 0 ha vodní plochy

Typ proudu:

Mírně tažná
Mezery mezi závodníky: Více jak 10 metrů
Prostor pro nahazování: Oba členové týmu spolu loví v jednom sektoru.
Typ břehu: Výrazně zkosený břeh
Pomalu tažná voda v nadjezí, hloubka cca 7 metrů, dno většinou písčité s kameny.
Přítomnost ryb a popis trati: Všechny ryby cejnového a parmového pásma.
Účast a startovné
Kadeti do 15 let: NE startovné: 0
Junioři od 15 do 20 let: NE startovné: 0
Dospělí od 20 let: NE startovné: 0
Senioři: NE startovné: 0 minimální věk 0
Družstva z 2 závodníků ANO startovné: 200 za družstvo
Způsob přihlášení do závodu: Přihlášky týmů s přednostní účastí do 30. 4., ostatní od 1.5. do 8. 6. na moradlice@volny.cz nebo osobně či písemně v kanceláři MO ČRS P5-Radlice, Lidická 30, 150 00 Praha 5, v prac. dny 10,00 - 18,00. Na internetu budeme informovat o volných místech a tedy průběžně uvádět přihlášené týmy. Informace na tel. 603-583014 – Horký, nebo v kanceláři MO.


Dvoučlenné týmy. Maximálně 25 týmů. Přednostní účast mají účastníci I. Grand Prix Čech 2004. Pokud se zúčastní žák, musí mít dohled zákonného zástupce či jím pověřené osoby (písemně). Členové organizovaní v MO z českých krajů.

200,- Kč za tým a závod. Bude použito na hrazení výloh pořadatele a konečné ceny.
Závodní řád
Povolené způsoby rybolovu
Plavaná: NE
Feeder: ANO
Položená: NE
Přívlač: NE
Muškaření: NE
Doplňující pravidla je způsobu rybolovu a nářadí: Definice povolené udice – při závodě je povolen lov na tzv. prut feederový či winklepickerový o maxim. délce 4,5 metru, opatřený očky, osazený libovolným navijákem s vlascem či s pletenou šňůrou. Koncová montáž musí být osazena potápivou zátěží (olůvko, krmítko) o minim. váze 1 gram. Vzdálenost nejvýše položeného háčku od konce udice (zátěž, háček) může být maximálně 3 metry. Každý závodník může k lovu použít jeden prut s maxim. dvěma návazci s jednoháčky, další pruty může mít připraveny. Nejsou povolena jakákoliv čihátka, splávky a elektronická signální zařízení upevněná na vlasci i mimo něj - k avizování záběru slouží pouze jemná špice prutů. Prut musí být uložen minimálně v jedné vidličce nebo držáku. Měření hloubky může být při přípravě či lovu prováděno jakoukoliv dostupnou technikou, ovšem tak, aby nerušilo lov okolních týmů. Pokud závodník použije zakrmovací bóji, je povinen ji po závodě odstranit. Umisťování bóje a její vytažení nesmí rušit ostatní týmy.
Vnadění - krmení
Povolené způsoby krmení: Krmení je povoleno 5 minut před zahájením závodu
Na každé kolo a tým je povoleno maximálně 17 litrů vlhké krmné směsi (zarovnané „závodní“ 17ti litrové vědro) a 2 litry živé složky.

Krmení musí být přichystáno ke kontrole nejpozději půl hodiny před začátkem každého kola.

Krmit lze při základním krmení koulemi o jakémkoliv průměru, při vlastním závodě se dokrmuje maximálně koulemi vytvořenými z takového množství krmné směsi, která se vejde do sevřené dlaně jedné ruky.

Krmit lze pouze ve svém sektoru a lze použít i krmící lopatku či prak.

Krmení nesmí být vhazováno do vody v jakémkoliv nerozpustném obalu.

Množství krmení: Na jedno kolo závodu je povoleno maximálně: 17  litrů v namíchaném stavu
0 litrů patentek
2 litrů červů
0 litrů ostatní živé návnady
Zakázané způsoby krmení: Patentky (larvy pakomárů) jsou zakázány.
Nástrahy
Povolené nástrahy: Za nástrahu lze použít vše povolené rybářským řádem mimo ryb a jejich částí. Nástrahy musí být v závodním úseku uchovávány odděleně od krmení a jen v přiměřeném množství (v sektoru u živých nástrah maximálně 2 dl od každého druhu). Těmito nástrahami nesmí být krmeno.
Zakázané nástrahy:  
Hodnocení, losování míst a ceny
Hodnocení, bodování a evidence úlovků v průběhu závodů: Bodování: Všechny ulovené ryby od 20ti centimetrů výše – vážením – 1 gram / 1 bod. Jsou bodovány jen ty ryby, které závodník uloví a zdolá ve svém sektoru. Pokud bude ryba ulovena ve vedlejším sektoru, nebo při zdolávání viditelně unikne do vedlejšího sektoru, či bude vylovena (bude ve vodě) až po signálu ukončujícím konec kola, nebude bodována a okamžitě po vylovení se pustí zpět na svobodu.

Vyhodnocení závodů a G.P.: Vyhodnocení závodu - součet celkové váhy týmu z obou kol – vítězí tým s nejvyšší váhou. Vyhodnocení G.P. – součet umístění týmů z obou závodů. – vítězí tým s nejnižším součtem umístění – při stejném součtu rozhoduje vyšší váha.
Způsob losování závodních míst:  
Ceny pro vítěze: První tým získá poháry. Další dva týmy získají medaile. Prvních pět týmů získá diplomy. Poháry věnuje ÚSMP ČRS.
Podmínky pořadatele
Povinné vybavení: Minimální nutné vybavení na sektor: Jeden dostatečně prostorný vezírek s malými oky (max. strana oka 10mm), jeden podběrák (nejlépe na dlouhé rukojeti pro příbřežní rostlinstvo), vyprošťovač háčků, dostatečně prostorné vědro (minim. 10 litrů pro přípravu ryb na vážení, namáčení rukou..), míra.
Sdělení pořadatele: Počet závodníků v sektoru, délka závodu a sektory: Každý závod bude dvoukolový, každé kolo po třech hodinách, sektory budou dlouhé cca 15 metrů (sektor je část břehu v šíři cca 3 metry a ve vytyčené délce ohraničené značkami a pruh vody ohraničený myšlenými kolmicemi od těchto značek na druhý břeh). Veškerá činnost závodníků je možná pouze v jejich sektoru. Za celé G.P. může mít krajní závodní úsek (včetně rotace) vylosován jakýkoliv tým pouze jednou.

Rotace závodníků: Závodní úsek bude rozdělen na dvě poloviny a jednotlivý tým bude lovit každé kolo v jiné polovině (podle svého vylosovaného čísla).

Oprávnění a způsob rybolovu: Rybář. lístek a členská legitimace, loví se na volnou povolenku a dle propozic závodů.

Zacházení s rybou: Rybu je nutno vylovovat šetrně. Na rybu je možno sahat jen mokrou rukou.

Pomoc při závodě: Závodník může přijmout cizí (netýmovou) pomoc pouze v přípravném čase, avšak do svého sektoru může vstupovat pouze on. Během vlastního závodu nesmí přijmout jakoukoliv cizí (netýmovou) pomoc a nesmí do svého sektoru přinášet další krmení a nástrahy. Pokud je závodník invalidní, může používat předem dohodnutou pomoc. Závodníci týmu si mohou navzájem pomáhat.

Diskvalifikace: Pokus o podvod a podvod (např. přihlášení „nemírové“ ryby do vážení, zakázané příměsi v krmení…); nedodržení nařízení daných propozicemi a upřesnění daných při nástupu; napadení (i verbální) účastníka závodu, tedy závodníka či činovníka. Evidentně zaviněné znehodnocení (úhyn, poškození) úlovku.

Protesty: Závodník může podat proti průběhu závodu protest během závodu nejbližšímu rozhodčímu a pokud nebyla zjednána náprava, tak po závodě podává protest proti průběhu závodu k rukám pořadatele po složení kauce 500 Kč. V případě neuznání protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.


Omezení: Všechny ulovené ryby budou po zvážení vráceny zpět do vody. Další viz propozice.

Důležité upozornění: Účast v závodech je na vlastní nebezpečí a každý účastník nese za své konání svou plnou odpovědnost. Za žáka odpovídá zákonný zástupce či jím pověřená osoba.
Zajištění ubytování a strava
Občerstvení:  
Ubytování:  
Pořádající organizace
Název pořadatele: MO ČRS Praha 5-Radlice pod záštitou odboru LRU – sekce feeder při ÚSMP ČRS
Adresa:  
Ředitel závodu: Vladimír Lexa
Technický ředitel:  
Hlavní rozhodčí: Vladimír Lexa
Přihlášky závodníků:  
Doplňující informace o pořadateli: Garant: Jiří Horký, Bohumil Křivánek

Funkcionáři závodu a rozhodčí: Členové MO Radlice

Dohled: RS MO Radlice

Přidat komentář | Počet komentářů: 0

 

 

Kalendář
«  Prosinec »
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
dnešekdnešek+akceakce
článekčlánek+akce

 
Registrace
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

 
Horké aktuality

09.08.2017: Volna mista na Tampli - už nejsou
Kdo nezaváhal... :)

15.03.2016: Posun zahajeni zavodu Markovice
Pozor! Doslo k posunuti zacatku zavodu o jednu hodinu - zacina se jiz v 7:00!

21.02.2016: Změna termínu Markovic na 19.3.!
Vzhledem k termínu letošních Velikonoc byl termín konání Markovic 2016 posunut o týden dřív na 19.3. Vše ostatní zůstává bez změn.


NOVĚ vložené závody
Seznam 10-ti nových akcí přidaných do databáze
Zcela nahoře máte vždy akci, kterou někdo z pořadatelů vložit jako úplně poslední
Rybářské závody Podhájí
O pohár řeky Orlice 2018 - děti
O pohár řeky Orlice 2018 - dospělí
Rybářské závody Ptenín - rybník u zámku
Božická kaprařská Padesátka 2018
Božický kaprařský maraton 50 hod. červen 2018
Božický kaprařský maraton 50 hod duben 2018
Rybářské závody Počátky 2018
VIII.Memoriál Jaroslava Blechy
24hodinové rybářské závody „STRHÁNKA 2018“ Dolní Bukovsko - 9. ročník

Přístupy
Celkem11451853
Prosinec4463
Dnes70

Informace
www.rybarskezavody.unas.cz
Copyright 2004-2009 Knechtik & George

Pro sledování návštěvnosti využíváme služeb serveru:

NAVRCHOLU.cz

Rodiny ubytováníChata rybníkStrmilovZarybněnostPenziony Jižní ČechyLevné ubytováníChata Česká KanadaKomorníkPenzionyRekreace chataUbytování KomorníkUbytování Česká KanadaChaty

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS